BahaiToday

BahaiToday

Bahai Events

وقایع امروز

وقایع فردا


تخريب گنبد حظيرة القدس ملى

1955/05/22 میلادی

1334/02/31 شمسی

تخريب گنبد حظيرة القدس ملى

میلادی شمسی قمری
2019-05-20 1398-02-30 1440-09-15


وقایع ماه جاری


اظهار امر حضرت اعلی

تولد حضرت عبدالبهاء

ورود حضرت اعلی به کشتی در بوشهر

ورود عبدالحمید داروغه برای دستگیری حضرت اعلی بخانه مبارک در شیراز

قیام اول بابیان در نیریز فارس

شهادت جناب میرزا اسدالله دیان

ورود کاروان حضرت بهاءالله به اربیل در مسیر بغداد - استانبول

صعود حضرت بهاءالله

تولد حضرت ولی امرالله

شهادت حاجی محمد ترک در مشهد

ورود عرش مبارک حضرت اعلی به ارض اقدس به دستور حضرت عبدالبها

تشکیل محفل شور روحانی طهران

عزیمت حضرت عبدالبهاء از نیویورک به بوستون

صعود جناب آخوند ملا عبد الغنی اردکانی

واقعه شهدای هشت گانه جهرم

صعود حاجی ابوالحسن امین اردکانی

اتمام نقشۀ مقام اعلى توسط ویلیام ساترلند ماکسوِل پدر بزرگوار روحیه خانم

جشن مئوی ظهور حضرت اعلی در سرتا سر عالم بهایی

صعود جناب سلطان نیک آیین در کویته بلوچستان

تخريب گنبد حظيرة القدس ملى

ارسال مرقوم جامعه بین المللی بهایی به سازمان ملل

ربوده شدن جناب محمد موحد

شهادت جناب عطا الله حقانی

یورش به دانشگاه بهایی برای دومین بار

شهادت جناب عطاالله رضوانی در بندر عباس