BahaiToday

BahaiToday

Bahai Events

وقایع امروز


شهادت جناب عطا الله حقانی

1982/05/31 میلادی

1361/03/10 شمسی

شهادت جناب عطا الله حقانیجناب عطا الله حقانی فرزند موسی و زرین خانم در سال 1300 در همدان در خانواده ای بهایی و مومن متولد گردید. در سال 1328 با خانم ویکتوریا زرگر پور ازدواج نمود. ویکتوریا خانم قبل از انقلاب بر اثر ناراحتی کلیه صعود نمودند. در اوائل انقلاب بارها توسط خانواده و اطرافیان به ایشان پیشنهاد شد که از ایران خارج شوند افراد ناشناس مرتبا با ایشان تلفنی تماس گرفته ایشان را تهدید میکردند که اگر دیانت اسلام را قبول نکنی تو را خواهیم کشت. روز سه شنبه دهم خرداد 1361 ساعت دو بعد از ظهر چند نفر ناشناس به منزل ایشان هجوم آورده و ایشان را با طناب خفه کردند سپس قلب آن بی گناه را سوراخ نموده شانه چپشان را نیز با چاقو سوراخ کردند تمامی پشت و سینه و صورت آثار ضربات باتوم دیده می شد. خون زیادی در اتاق خواب و آشپزخانه ریخته شده بود.

منبع: پروازها و یادگارها صفحه 122
وقایع فردا


بلند نمودن ندای آزادی زنان برای اولین بار توسط طاهره قرةالعین

1848/06/01 میلادی

1227/03/11 شمسی

بلند نمودن ندای آزادی زنان برای اولین بار توسط طاهره قرةالعینکشف حجاب طاهره قرةالعین در بدشت در حضور بیش از 80 نفر از رجل بابی از جمله حضرت بهاءالله

او در مقابل همه بپاخاست و حجاب از چهره خود برانداخت تا همه کس صورت آراسته او را ببیند

منبع: بهاءالله شمس حقیقت صفحه 60

شهادت جناب عطا الله حقانی

1982/05/31 میلادی

1361/03/10 شمسی

شهادت جناب عطا الله حقانیجناب عطا الله حقانی فرزند موسی و زرین خانم در سال 1300 در همدان در خانواده ای بهایی و مومن متولد گردید. در سال 1328 با خانم ویکتوریا زرگر پور ازدواج نمود. ویکتوریا خانم قبل از انقلاب بر اثر ناراحتی کلیه صعود نمودند. در اوائل انقلاب بارها توسط خانواده و اطرافیان به ایشان پیشنهاد شد که از ایران خارج شوند افراد ناشناس مرتبا با ایشان تلفنی تماس گرفته ایشان را تهدید میکردند که اگر دیانت اسلام را قبول نکنی تو را خواهیم کشت. روز سه شنبه دهم خرداد 1361 ساعت دو بعد از ظهر چند نفر ناشناس به منزل ایشان هجوم آورده و ایشان را با طناب خفه کردند سپس قلب آن بی گناه را سوراخ نموده شانه چپشان را نیز با چاقو سوراخ کردند تمامی پشت و سینه و صورت آثار ضربات باتوم دیده می شد. خون زیادی در اتاق خواب و آشپزخانه ریخته شده بود.

منبع: پروازها و یادگارها صفحه 122
میلادی شمسی قمری
2020-05-30 1399-03-10 1441-10-07


وقایع ماه جاری


کشتار بابیان در طهران

تحقق فصل رهیب اکبر

عروض تب به جسم مبارک جمال قدم

صعود سید ابوالقاسم خراسانی

صعود جناب عزیزالله مصباح در طهران

صعود جناب حاج محمد طاهر مالمیری یزدی

شهادت جناب حسین یوسف سبحانی

شهادت جناب حسین خاندل

سالگرد شهادت هفت نفر اعضاء محفل محلی بهائیان همدان

شهادت جناب سهیل حبیبی

شهادت جناب سهراب حبیبی

شهادت جناب طرازالله خزین

شهادت جناب دکتر فیروز نعیمی

شهادت جناب حسین مطلق

شهادت دکتر ناصر وفایی

شهادت شش تن از رجال بهایی در شیراز

شهادت دکتر بهرام افنان

شهادت جناب عبدالحسین آزادی

شهادت جناب کوروش حق بین

شهادت جناب عنایت الله اشراقی

شهادت جناب بهرام یلدایی

شهادت جناب جمشید سیاوشی

شهادت ۱۰ بانوی بهایی در شیراز

شهادت خانم طاهره ارجمندی

شهادت خانم شهین دالوند

شهادت خانم عزت جانمی

شهادت خانم رویا اشراقی

شهادت خانم مونا محمودنژاد

شهادت خانم زرین مقیمی

شهادت خانم مهشید نیرومند

شهادت خانم سیمین صابری

شهادت خانم اختر ثابت

شهادت خانم نصرت یلدایی

شهادت سرهنگ نصرالله وحدت

شهادت جناب فرید بهمردی

شهادت جناب روح الله قدمی