BahaiToday

BahaiToday

Bahai Events

وقایع امروز


وفات ملا علی معلم در قزوین

1913/11/15 میلادی

1331/12/15 قمری

وفات ملا علی معلم در قزوینمشارالیه در موسیقی مهارتی داشته و در لوحی مرکز میثاق به این معنی اشاره فرموده اندالواح بسیار از جمال قدم در باره او موجود است و در مائده آسمانی جلد هشتم قسمتی از آن مندرج است

منبع: تقویم وقایع امر صفحه 148
وقایع فردا


شهادت جناب حبیب الله اوجی

1982/11/16 میلادی

1361/08/25 شمسی

شهادت جناب حبیب الله اوجیجناب حبیب الله اوجی در جنوبی ترین نقطه شیراز در خانواده ای مسلمان متولد گردید. پدر و مادرش ابراهیم و معصومه نام داشتند. در سه سالگی پدر را از دست داد و به علت عدم بضاعت مالی فقط شش ماه به مدرسه رفت.
"حبیب الله اوجی مدتی به جرگه دراویش وارد شد. به گفته خود او عبارت دین باید سبب الفت باشد"وی را تکان داد. به علت معاشرت با بهاییان به ایمان متهم گشت و از کار برکنار شد. یک روز به همسرش گفت من تا بیخ گردن بهایی هستم، ولی از آنجا به بالا فکر و مغزم برای فهم مطالب قد نمی دهد. یک شب بر اثر دیدن خوابی شک او مبدل به یقین گشت و فردای آنروز بهایی شد. جناب حبیب الله اوجی که فقر در زندگی او چهره خود را نشان داده بود مرتبا توسط دوستانش با کیسه پر از پول و چک امضا شده و ماشین و منزل مسکونی تطمیع می شد. یک شب در حالی که گرسنه بر روی پشت بام دراز کشیده بود در جواب گفت معلوم است متاعی که در نزد من است ارزش دارد که شما می خواهید با این همه پول آنرا از من پس بگیرید، خیر فروشنده نیستم.
او به نقاط مختلف هجرت نمود و همه جا تحریم گشت تا جایی که گاهی آب بر وی و خانواده اش بستند. در آذر ماه 1357 متجاوز از سه هزار نفر منزل وی را محاصره کردند و به او و فامیلش که در پشت بام بودند سنگ پرتاب نموده آنها را مجروح ساختند. فریاد زد مردم بهایی هستم بهایی با هاء دو چشم .او را با تیر زدند گلوله دستش را شکست و شریانش قطع شد.
در بهار 1361 دستگیر و پس از شش ماه حکم اعدامش صادر شد و در تاریخ بیست و پنجم آبان ماه 1361 در شیراز اعدام گردید.

منبع: پروازها و یادگارها صفحه 131
میلادی شمسی قمری
2019-11-15 1398-08-24 1441-03-17


وقایع ماه جاری


ورود جناب قدوس به قلعه شیخ طبرسی

درمحرم سنۀ ١٢٦٦ هجرى حضرت باب بنزول آيات مبادرت فرمودند

خروج حضرت بهاءالله از استانبول

وفات شیخ مرتضی انصاری

صعود غصن اطهر

صعود جناب حاج میرزا ابوالقاسم افنان

یوم عهد و میثاق

اجتماع احبای آمریکا برای انتخاب محل مشرق الاذکار شیکاگو

اتمام تحصیلات حضرت ولی امرالله در دانشگاه بیروت

شهادت میرزا یعقوب متحده در کرمانشاه

صعود حضرت عبدالبهاء بملکوت ابهى

غرق کردن میرزا ابوالحسن افنان خود را در ارض اقدس

تخليه قصر حضرت بهاءالله که محمد على و اعوانش آنرا چهل سال در تصاحب خود داشتند

آغاز تنفیذ نقشه 45 ماهه احبای ایران

صعود جناب شاه خلیل الله فارانی در مشهد خراسان

صدور نخستین ابلاغیه ی ایادی امرالله

شهادت جناب عظمت الله فهندژ

صعود جناب ابوالقاسم فیضی ایادی عزیز امرالله

شهادت محمد حسین معصومی

شهادت خانم شکر نسا معصومی

شهادت دکتر ضیا الله احراری

شهادت جناب حسین نیری اصفهانی

شهادت جناب بهمن دهقانی

شهادت دکتر فرهاد اصدقی

شهادت جناب عزیزالله اشجاری

شهادت جناب ایرج افشین

صعود ایادی امرالله جناب علی‌اکبر فروتن